| Register |
 

ABOUT I AM B2

B2 Wallet พร้อมเปิดให้บริการ รับส่วนลดค่าห้องพักในเครือโรงแรมบีทูทั่วประเทศ เมื่อเติมเงินและชำระผ่าน B2 Wallet และขอแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2

เรียน ลูกค้าไอแอมบีทู

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป บริษัทจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมคือ บัตรไอแอมบีทู (I AM B2) ซึ่งใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตร ไปเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยจะใช้ชื่อว่า B2 Wallet Application ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถตอบสองความต้องการผู้บริโภค และเพิ่มมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นี้มีผลทำให้ บัตรไอแอมบีทู ในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าห้องพักและบริการในเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ได้อีกต่อไป

ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2 (ไอแอมบีทูลูกค้าบุคคล) โดยการยุตินี้จะมีผล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการบัตร I AM B2 (ไอแอมบีทูลูกค้าบุคคล) บริษัทฯ จึงได้แนบคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริการที่จะปิด สิ่งที่ลูกค้าต้องดำเนินการ ระยะเวลาที่กำหนด
I AM B2 กรุณาใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชี I AM B2 ของท่านให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเติมเงินผ่านบัตร และใช้มูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตร ชำระค่าห้องพักและบริการ ณ โรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจททุกสาขาได้ตามปกติ 31 วัน
(01 พ.ค. - 31 พ.ค. 61)
สำหรับลูกค้าที่ยังมีมูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตร I AM B2 สามารถโอนไปสะสมในบัญชี B2 Wallet Application ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
• ดาวน์โหลด B2 Wallet Application และลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโอนเงินสะสมในบัตรไปยังบัญชี B2 Wallet
• หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าลูกค้ายินดีสละสิทธิ์ผลประโชน์ที่มีในบัตร I AM B2 ทั้งหมด
• หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บัตร I AM B2 โดยไม่มีความประสงค์จะใช้บริการ B2 Wallet Application มูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตรไอแอมบีทูนั้นจะไม่สามารถขอคืน ถอน และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บัตรไอแอมบีทู
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 - 31 ธ.ค.61


หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 1328 ต่อ แผนกลูกค้าบัตรไอแอมบีทู ทุกวันตั้งแต่เวลา 07:00 – 22:00 หรือ อีเมล member@b2hotel.com

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด | เครือโรงแรม บีทู บูติก แอนด์ บัดเจท


เตรียมพบกับ B2 Wallet เร็วๆ นี้ Application ในรูปแบบ e-Money
ครบทุกการใช้จ่าย..จบง่ายใน App เดียว และแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2 (ไอแอมบีทูลูกค้าบุคคล)
 

I AM B2, a smart member’s privilege program with its one-of-a-kind e-money system for frequent travelers. I AM B2 is the only member card that can be used to make payments on accommodation and hotel services in any B2 Hotels. The program offers amazing benefits, rewards and exclusive members’ website for news and allowing members to keep track of all transactions, earned points, balance inquiry, reward entitlement as well as exclusive benefits

I AM B2 Customer Service

T: 1328, +66 5200 9161

E: member@b2hotel.com

Website: www.iamb2.com

© 2019 GPCM GROUP Co., Ltd. All Rights Reserved.